Kosti-asianhallintajärjestelmä

Mikä Kosti on?

Kosti on konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä. Se on pesänhoitajien, selvittäjien, velkojien, velallisten ja konkurssiasiamiehen toimiston sähköinen työväline konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa. Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyiden osapuolet tallentavat kostiin osapuolitiedot ja menettelyitä koskevat asiakirjat. Lisäksi he voivat tehdä siellä oikeusrekisterikeskukselle tarvittavat ilmoitukset. Kostiin tallennettuja tietoja voivat tarkastella menettelyn osapuolet sekä konkurssiasiamiehen toimisto.

Kostin tavoitteet

Kostin tavoitteena on

  1. tehostaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjä
  2. parantaa asianosaisten tiedonsaantia ja asiakirjahallintaa
  3. kehittää sähköistä asiointia
  4. tuottaa tietoa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen tulosten ja taloudellisten vaikutusten seurantaa varten

Lisätietoja

Julkaistu 17.6.2020