Kostin käyttöönotto

Nainen istuu pöydän ääressä ja kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.
Asioiminen yhteisön puolesta

Yhteisön puolesta asioivat mm. pesänhoitajat, selvittäjät, julkisselvittäjät, asianajosihteerit, velalliset, konkurssipesien edustajat, velkojat ja velkojien edustajat, julkisoikeudellisia velkojia edustavat henkilöt sekä pääsääntöisesti kaikki viranomaiset paitsi verohallinnon virkamiehet.

Valtuutuksen antaminen

Yhteisön edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus, antaa yhteisön puolesta asioiville asiointivaltuuden toimia Kostissa. Valtuudet annetaan Suomi.fi-valtuuksissa . Valitse yrityksen puolesta asiointi ja sen jälkeen yritys tai yhdistys, jonka puolesta haluatte valtuuttaa. Kun haluatte valtuuttaa toiminimen tai yhdistyksen, valitse silloinkin yrityksen puolesta asiointi. Tämän jälkeen valitse valtuusasiaksi konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn hoitaminen.

Kirjautuminen

  1. Kun olet saanut valtuudet, siirry Kosti-asianhallintajärjestelmään.
  2. Valitse kirjautumissivulta asioiminen yhteisön puolesta.
  3. Kirjaudu sisään ja valitse yhteisö, jota edustat.

Huomaa: Pesänhoitajan ja selvittäjän valtuudet on liitetty konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmässä asianajotoimiston y-tunnukselle.

Asioiminen yksityishenkilönä

Yksityishenkilön tulee ensin pyytää pesänhoitajaa tai selvittäjää lisäämään hänet Kostissa pesän tai yrityssaneerauksen velkojan rooliin päästäkseen tarkastelemaan konkurssipesän tai yrityssaneerauksen tietoja.

Kirjautuminen

  1. Kun sinulle on lisätty velkojan rooli, siirry Kosti-asianhallintajärjestelmään.
  2. Valitse sivulta asioiminen yksityishenkilönä.
  3. Kirjaudu sisään ja valitse pesä tai saneerausmenettely, jota haluat tarkastella.

Valtion viranomaiset, kunnat ja osuuskunnat, joiden allekirjoitusoikeudellista henkilöä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin

Niin kauan kuin asiointipalvelun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä Katso-valtuuksista Suomi.fi-valtuuksiin, jatkavat käyttäjät Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa. Näitä ovat mm. valtion viranomaiset, kunnat ja osuuskunnat, joiden allekirjoitusoikeudellista henkilöä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin. Kostiin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella ja asiointioikeus tarkistetaan taustalla Katso-rooleista. Poikkeuksena ovat Verohallinnon edustajat, jotka kirjautuvat Kostiin edelleen Virtu-tunnistuksen avulla.

Lisätietoja

Tietoa valtuuksista (Suomi.fi)

Kostin tukipyynnöt osoitteeseen: https://asiointi.oikeus.fi/palaute?system=kosti

Julkaistu 19.8.2020